normalnl_NLen_GB

Privacyverklaring AVG

Privacyreglement van onze praktijk
Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk
De AVG is de nieuwe wet anno 2018 ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft iedere organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

spoedsnel advies?stel hier uw vraag
Health2work
UV-therapie
Hippusmuis
Lorna
Correctiezooltjes
ParkinsonNet